Monthly Archives: October 2017

美术馆MODEL

美术馆设计阶段前后做了5个模型,分别做来原始结构解构,体块推敲,日照和通风测验。
在模型制作中不断调整,为寻找更好的解决方案,合宜的空间形式及尺度。

Museum model (1)

Museum model (2)

Museum model (3)

Museum model (4)

Museum model (5)

Museum model (6)

Museum model (7)

Museum model (8)

Museum model (9)